ปฏิทินกิจกรรมประจำปี
ปฎิทินวันเทศกาลและวันไหว้เจ้าประจำปี 2554
ว-ด-ป
กิจกรรม
เวลา
สถานที่
แต่งกาย
27 มกราคม 2554
ไหว้เหล่าเอี๊ยเจี่ยที(ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์)
สะดวก
ห้างร้าน,บริษัทหรือบ้าน
-
2 กุมภาพันธ์ 2554
ไหว้ก้วยนี้โจ่ย(ไหว้สิ้นปี)
สะดวก
ห้างร้าน,บริษัทหรือบ้าน
-
2 กุมภาพันธ์ 2554
ไหว้รับไช้ซิ้งเอี้ย(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)
23:00-34:59น.
ห้างร้าน,บริษัทหรือบ้าน
-
3 กุมภาพันธ์ 2554
ไหว้ง่วงตั้งโจ่ย(ตรุษจีน)
00:00-14:00น.
ห้างร้าน,บริษัทหรือบ้าน
สีแดง
6 กุมภาพันธ์ 2554
ไหว้รับเหล่าเอี๊ยเหลาะที(รับเจ้ากลับจากสวรรค์)
-
ห้างร้าน,บริษัทหรือบ้าน
-
11 กุมภาพันธ์ 2554
ไหว้ทีกงแซ(วันเกิดเทพยดาฟ้าดิน)
-
ห้างร้าน,บริษัทหรือบ้าน
-
14 กุมภาพันธ์ 2554
ไหว้เต๋าโจ้วไทเสียงเล่ากุง
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
17 กุมภาพันธ์ 2554
ไหว้ง่วงเซียวโจ่ย(เทศกาลชาวนา)
เทศกาลง้วนเซียว
18:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
23 เมษายน 2554
ไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิม
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
5 เมษายน 2554
เทศกาลเช็งเม้ง
10:00 น.
สุสานมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
19 เมษายน 2554
ไหว้เทวอาจารย์โง้วม่งอู้ซือจุง
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
1 พฤษภาคม 2554
ไหว้แป๊ะกง- แป๊ะม่า
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
10 พฤษภาคม 2554
ไหว้เซ็กเกี่ยหนี่ฮุก(พระพุทธเจ้า)
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
6 มิถุนายน 2554
ไหว้โหงวเหว่ยโจ่ย(เทศกาลบะจ่าง)
-
ห้างร้าน,บริษัทหรือบ้าน
-
6 มกราคม 2554
ไหว้สุสานใหญ่
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
18 กรกฎาคม 2554
ไหว้เทวอาจารย์เตี่ยเฮียงท้งซือจุง
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
19 กรกฎาคม 2554
ไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิม
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
22 กรกฎาคม 2554
ไหว้เทวอาจารย์เอี๊ยอุ่งซ้งซือจุง
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
24 กรกฎาคม 2554
ไหว้เทวาธิราชเง็กเซียนฮ่องเต้
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
16 สิงหาคม 2554
เทศการเทกระจาด
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
14 สิงหาคม 2554
ไหว้ตงง้วงโจ่ย(สาร์ทจีน)
-
ห้างร้าน,บริษัทหรือบ้าน
-
12 กันยายน 2553
ไหว้ตงชิวโจ่ย(พระจันทร์)
-
ห้างร้าน,บริษัทหรือบ้าน
-
27กันยายน-5ตุลาคม 2554
เทศกาลถือศิลกินเจ
10:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
15 ตุลาคม 2554
ไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิม
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
20 ตุลาคม 2554
ไหว้เทวอาจารย์หลิวชุนฮวงซือจุง
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
30ตค.- พฤศจิกายน 2554
งานไหว้เจ้าและแสดงงิ้ว
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
9 พฤศจิกายน 2554
ไหว้พระอรหันต์จี้กง
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
24 พฤศจิกายน 2554
ไหว้พระเถระโส้งไต้ฮงโจวซือ
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
16/12/2554
ไหว้หน่ำเซ่ง-ปักเต้าแซกุง
10:00 น.
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
สุภาพ
22 ธันวาคม 2554
ไหว้บัวลอย
-
ห้างร้าน,บริษัทหรือบ้าน
-
ปฏิทินสวดมนต์วันพระจีนประจำปี 2554
ว-ด-ป
กิจกรรม
เวลา
สถานที่
แต่งกาย
4,18 มกราคม 2554
ทำวัตรเย็น
19:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
3,17 กุมภาพันธ์ 2554
ทำวัตรเย็น
19:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
5,19 มีนาคม 2554
ทำวัตรเย็น
19:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
3,17 เมษายน 2554
ทำวัตรเย็น
19:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
3,17 พฤษภาคม 2554
ทำวัตรเย็น
19:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
2,16 มิถุนายน 2554
ทำวัตรเย็น
19:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
1,15,31 กรกฏาคม 2554
ทำวัตรเย็น
19:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
14,29 สิงหาคม 2554
ทำวัตรเย็น
19:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
12,27 กันยายน 2554
ทำวัตรเย็น
19:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
11,27 ตุลาคม 2554
ทำวัตรเย็น
19:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
10,25 พฤศจิกายน 2554
ทำวัตรเย็น
19:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
9,25 ธันวาคม 2554
ทำวัตรเย็น
19:00 น.
โรงเจมุกดาหาร
ชุดขาว
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright © tekkacheemukkhor.com 2010 All Rights Reserved Power by : เช่าโฮสท์, hosting, ออกแบบเว็บไซต์