เง็กเซียนฮ่องเต้หรือ 玉帝 (เทพเจ้ากวนอู)

     เง็กเซียนฮ่องเต้ หรือ เง็กอ๋องไต่เต่ ' (จีน: 玉皇; พินอิน: หรือ 玉帝; อังกฤษ: Jade Emperor) หรือ หยกอ๋องฮ่องเต้ หรือ หยกอ๋องส่องเต่ หรือ หยกอ๋องไต่เทียนจุน (玉皇大天尊) หรือ เหล่าโจ้วกง หรือ สมเด็จพระจักรพรรดิหยก หรือ เหวินเทียนจิ่วไจ้อิ้ว หวงเทียนจุน หรือ อิ้วหวงซังตี้ หรือ อิ้ว หวงต้าตี่ หรือที่รู้จักกันดีในนาม ทีกง หรือ เทียนกง 天公 แปลว่า ปู่สวรรค์ หรือปู่ฟ้า เป็นเทพเจ้าสูงสุดของจีน ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวฮกเกี้ยนและชาวไต้หวันเรียกขานนามของพระองค์ท่านแบบใกล้ชิดเสมอญาตินั่นเอง พระรูปปั้นและรูปวาดขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้ จะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับฮ่องเต้ คือ มีพระมาลา ด้านหน้ามีเส้นร้อยไข่มุกเป็นแถวห้อยลงมาหน้าพระพักตร์ พระหัตถ์ทรงถือพระป้ายซือฮุดหน้าพระอุระ ด้านหลังมีพนักงานสองคนคอยโบกพัด ด้านหน้ามีองครักษ์สององค์ทั้งฝ่ายบู๊และฝ่ายบุ๋น พระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าสูงสุดตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๔ เป็นต้นมา คำว่า เง็กเซียนฮ่องเต้ คนคนไทยเรียกกันเกิดจากการผสมภาษาจีนระหว่าง 2 สำเนียง ฮกเกี้ยน กับ แต่จิ๋ว คือ เง็ก(แต้จิ๋ว) เซียน (ฮกเกี้ยน) ฮ่องเต้ (ฮกเกี้ยน)

    วันที่ 24 เดือน 6 จีน เป็นวันสารท ฉลอง ฮิ่ง เล้ง เกา เจี่ย ตี่ ปัจจุบันดำรงค์ตำแหน่ง เง็กอ๊วงไต่เทียงจุง หรือพระเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ เดิมทีมีตำแหน่งและพระยศว่า น่ำ เทียง บุ่ง เฮ้วง เสีย ตี่ สามัญชนทั่ว ๆ ไปเรียกว่า กวงเสียตี่กุง กวงเสีย ก็คือเทพเจ้าแซ่กวง ส่วนคำว่า ตี่กุง นั้น เป็นตำแหน่งยศของเทพเจ้าสูงส่งทางศาสนาเต๋า นอกจากนี้ ยังมีที่เรียกกันอีกว่า เหียบ เทียง ไต่ ตี่ บู่ เสีย (เทพเจ้าฝ่ายบู๊) และกวงกง บรรดาพ่อค้าชาวจีนนับถือกันว่าเป็นบู๊ไฉ่ซิ้ง (เทพโชคลาภฝ่ายบู๊) บรรดาสานุศิษย์ของลัทธิหยู (ขงจื้อ) นับถือกันว่าเป็นหนึ่งในห้าเทพเจ้าแห่งดาวบุ่งเชียง (ดาวมหาบัณฑิตสติปัญญา) ลูกศิษย์ของสำนักประทับทรงนับถือเป็น กวง อิง จู้ มีหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติการเผยแผ่พระศาสนา กวนอูเมื่อสำเร็จเป็นเทพแล้ว มักมีการบูชาถวายพระยศแก่ท่านอย่างสม่ำเสมอ ครั้งหลังสุด พระยศของท่านคือ ตง หงี ซิ่ง บู้ เล่ง อิ๋ว ยิ่ง ย้ง อุย เหี่ยง หู กก ป๋อ มิ้ง เจง เซ้ง ซุ่ย เจ๋ง เอก จั่ง ซวง เต็ก กวง เสีย ไต่ ตี่ รวมเป็นหนังสือ 26 ตัว

    ศักราชมิ่งก๊ก ปีที่ 3 ได้มีพิธีสักการะบูชาร่วมกับจอมทัพงักฮุย เป็นเทพเจ้าทางฝ่ายสัปยุทธ หรือ บู่เสีย ที่สูงสุดเคียงคู่กับเทพเจ้าฝ่ายพลเรือนคือ บุ่งเสีย คือ ข่งฉูจื้อ หรือ ขงจื้อ สำนัก ประทับทรงมีหลักฐานเรียกตัวเองว่า เป็นที่รวมของเจ้าศาสดาของศาสนาทั้งห้า อันได้แก่ ศาสนา หยู ซึ่งมีขงจื้อเป็นพระศาสดา , ศาสนา เต๋า อันมีปรมาจารย์ เหลาจื้อ เป็นพระศาสดา , ศาสนาพุทธ อันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดา , ศาสนาคริสต์ อันมีพระเยซูเป็นพระศาสดา , และศาสนาอิสลาม อันมีพระมะหะหมัดเป็นพระศาสดา เมื่อ ปี กะจื้อ ศักราช ท่งตี้ ปีที่ 3 พ. ศ. 2407 มีเทวะโองการจากการประทับทรง บัญชาให้เทพเจ้า กวงเสียตี่กุง ดำรงตำแหน่งเป็นพระเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ ลำดับที่ 18 ปกครองสวรรค์ทุกชั้นฟ้า โลกมนุษย์ และโลกวิญญาณ ห่างไกลจากปัจจุบันตามกาลเวลาของมนุษย์โลกนาน 140 ปี ศิษย์ สำนักประทับทรงให้ความนับถือบูชาเทพเจ้ากวนอู ดังมีพระราชประวัติว่า เทพเจ้า กวนอู แซ่กวง นามอู้ ชื่อรองว่า เฉี่ยงแซ และ ฮุ่งชี้ยง บางทีเรียกว่า กวงซานึ่ง มีผมเคราหนวดงดงาม เป็นขุนนางของราชวงศ์ จ๊กหั่ง ในยุคสามก๊ก พื้นเพเป็นคนชาวเมือง ฮ่อตัง โก่ยเนี้ย ปัจจุบันอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง จิ่งกุ่ย ในมณฑลซัวไซ ทรงประสูติเมื่อวันที่ 24 เดือนที่ 6 จีน ศักราช เอี่ยงฮี ปีที่ 3 ในรัชสมัยของพระเจ้าฮั้งซวงตี่ พ.ศ. 703 ทรงจุติเป็นเทพเจ้าเมื่อวันที่ 12 เดือนที่ 7 จีน ศักราช เคี่ยงเซ้ง ปีที่ 24 ในรัชสมัยของพระเจ้าฮั้งเหี่ยงตี่ พ.ศ. 762 พร้อมด้วยบุตรคนโต กวงเพ้ง ที่เมืองนิ่มจู ปัจจุบันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองตึงเอี้ยง ในมณฑล ฮ่อปัก แปลความได้ว่า เมื่อถึงมรณกรรมแล้วก็ได้เป็นเทพเจ้า หรือ เซียน โดยทันที กวงเพ้ง นั้น ได้รับตำแหน่งเป็นมหาอำมาตย์ของพระเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ คือ เป็นนายกรัฐมนตรีสวรรค์ มีอายุเป็นมนุษย์ได้ 60 ปี โป๊ยยี่ หรือดวงชะตาของกวนอู เขียนเป็นดังนี้ แกจื้อ , กะซิง , โบ่วโง่ว , แกซิง , เป็นดวงชะตาที่ต้องด้วยมาตรฐาน กะโบ่วแก ดวงเทพอุปถัมภ์ทั้งสาม

จำนวนผู้เข้าชม
Copyright © tekkacheemukkhor.com 2010 All Rights Reserved Power by : เช่าโฮสท์, hosting, ออกแบบเว็บไซต์