เทวอาจารย์เตียเฮี่ยงท้ง
เทวอาจารย์เตียเฮี่ยงท้ง

     เทวอาจารย์เตียเฮี่ยงท้ง (อยู่ในรัชสมัยเจียจิ่งแห่งราชวงศ์หมิง ระหว่าง พ.ศ. 2064-2109) แซ่เตีย นามเฮี่ยงท้ง เคยรับราชการเป็นนายอำเภออยู่ ณ เมืองเก๋อ (ปัจจุบันคือลั้วหยาง) ต่อมาได้ย้ายไปรับราชการที่เมืองหลวงในตำแหน่งปลัดกระทรวงพิธีการ ภายหลังเบื่อหน่ายโลกีย์วิสัย จึงได้หันมาศึกษาหลักธรรม โดยถือบวชเป็นนักพรต บำเพ็ญฌานภาวนาอยู่ ณ อารามไป่หยุน วันหนึ่งขณะปลีกวิเวกขึ้นเขาเพื่อไปปฏิบัติธรรม ระหว่างทางพบก้อนศิลาใหญ่มีอักษรจารึกไว้ ความว่า "เมฆขาวสิ้นอาสวะณ ที่แห่งนี้" พลันเห็นแจ้งในสัทธรรม จากนั้นมา เทวอาจารย์เตียเฮี่ยงท้ง จึงมีฉายาว่า ไป่หยุนเต้าเหฺริน (แปะฮุ้งเต่าเจี้ยง) หรือ นักพรตเมฆขาว

จำนวนผู้เข้าชม
Copyright © tekkacheemukkhor.com 2010 All Rights Reserved Power by : เช่าโฮสท์, hosting, ออกแบบเว็บไซต์