ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร “เต็กก่า จีหมกเกาะ”
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร “เต็กก่า จีหมกเกาะ”
     การก่อตั้งมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จีหมกเกาะ ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยชาวจีนในตลาด อ.มุกดาหารในขณะนั้นได้รวมตัวกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากมีคนจีนเสียชีวิตก็จะมาช่วยเหลือจัดงานศพ เพื่อนำไปฝังยังสุสานฮวงซุ้ยที่สรรหาไว้ ส่วนงาน บำเพ็ญกุศลก็เป็นไปตามแรงฐานะ บ้านไหนมีความพร้อมก็จัดให้มีพิธีกงเต็ก แต่ถ้าไม่สะดวกก็จัดให้มีพิธีเคารพศพตามประเพณี ประกอบกับ นิมนต์พระมาสวดอภิธรรมศพและทำบุญเลี้ยงพระตามประเพณีไทยควบคู่กันไป โดยคณะกรรมการที่มาช่วยงานศพจะต้องประชุมกัน จัดวางแผน และปรึกษาหารือกันเพื่อจัดงานศพ ซึ่งในเวลานั้นติดขัดเพราะกฎหมายการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ห้ามชุมนุมกันเกิน 5 คน ดังนั้นชาวจีนใน ตลาดจึงได้ไปปรึกษา ท่านสืบ รอดประเสริฐ ซึ่งดำรงตำแหน่ง นายอำเภอมุกดาหาร(มุกดาหารในขณะนั้นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม) ซึ่งได้รับคำแนะนำว่าจะต้องขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ จึงจะชุมนุมกันได้ในขอบเขตให้ถูกต้องการกฎหมาย หลังจากนั้นได้รวบรวมคณะผู้ก่อตั้งจำนวน 13 คน
คณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร “เต็กก่า จีหมกเกาะ”
คณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร เต็กก่า จีหมกเกาะ  คณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร เต็กก่า จีหมกเกาะ
มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร  มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
 
  รายชื่อคณะผู้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร “เต็กก่า จีหมกเกาะ”
1. นายซิว แซ่ลี้ (โรงแรมฮั่วนำ)
2. นายกึงชิม แซ่ตั้ง (ร้านขายยาง้วนฮงโอสถ)
3. นายเจ็งลิ้ม แซ่เจีย (หจก.เจียเจ็งกี่)
4. นายยูกี แซ่เซีย (ร้านฮ่วงซัว/รวมสาส์น)
5. นายอุ่ยเฮี๊ยง แซ่ตั้ง (ร้านตั้งอยู่เซ้ง)
6. นายเอี่ยวล๊วง แซ่จิว (ร้านจิวคึงสุน)
7. นายเงี๊ยวเอี๊ยง แซ่ลิ้ม ร้านเสี่ยวจิว/ไทคูณ)
8. นายเป็กเต็ก แซ่เตีย (ห้างสรรพค้าเตียบ้วนฮวด)
9. นายเงี่ยวแซ่ แซ่ลิ้ม (ร้านลิ้มจิบล้ง)
10. นายเงี่ยวเจียง แซ่ลิ้ม (ร้านลิ้มตังง้วน)
11. นายเป๊กเหลียง แซ่เตีย (ร้านไทง้วน)
12. นายกึงเผ่า แซ่ตั้ง (ร้านขายขนมดีเลิศ)
13. นายเป๊กหลี แซ่เตีย (ร้านหลีเฮง)
   ในการจดทะเบียนมูลนิธินั้น นายกึงชิม แซ่ตั้ง เป็นผู้ยื่นคำร้อง โดยได้รวบรวมเงินผู้ที่มีจิตรศรัทธาชาวมุกดาหาร ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)ยื่นจดทะเบียนต่อนายอำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับใบอนุญาตในเวลาต่อมา จากนั้นมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จีหมกเกาะ ก็ได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากชาวมุกดาหารเข้ามาดำเนินงานกิจกรรมงานสาธารณกุศล ตามวาระสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิตั้งแต่สมัยที่ 1 ถึงปัจจุบันดังนี้
1. นายซิว แซ่ลี้ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายกึงชิม แซ่ตั้ง ตำแหน่ง รองประธานรักษาการ
3. นายเจ็งลิ้ม แซ่เจีย ตำแหน่ง รองประธานรักษาการ
4. นายจิงเซีย แซ่ตั้ง ตำแหน่งประธานกรรมการ
5. นายยิ้มเซีย โทนุสิน ตำแหน่งประธานกรรมการ
6. นายเหลียง ลี้ตระกูล ตำแหน่งประธานกรรมการ
7. นายฮุ่ยกิม แซ่เหงี่ยม ตำแหน่งประธานกรรมการ
8. นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ ตำแหน่งประธานกรรมการ
9. นายสมพงษ์ จียาศักดิ์ ตำแหน่งประธานกรรมการ
10. นายสันต์ ชัยสันติตระกูล ตำแหน่งประธานกรรมการ
อัลบั้มรูปภาพมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
 
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright © tekkacheemukkhor.com 2010 All Rights Reserved Power by : เช่าโฮสท์, hosting, ออกแบบเว็บไซต์