ประวัติการก่อสร้างโรงเจมุกดาหาร “จีหมกเจตั๊ว”
    
 
    
 
    
 
    
 
     
 
   เทศกาลถือศีลกินเจของชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้เริ่มจากคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มากนัก โดยเริ่มจากคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จีหมกเกาะ เป็นกลุ่มแรก จากนั้นได้เชิญชวนสาธุชนโดยทั่วไปที่มีจิตอันเป็นกุศล ได้เข้าร่วมในพิธีถือศีลกินเจ จากจำนวนผู้เข้าร่วมงานกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ก็มีพี่น้องชาวตลาดและสาธุชนเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี จึงทำให้พื้นที่ในการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจของมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จีหมกเกาะ เริ่มคับแคบ ด้วยเหตุนี้เมื่องานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี พ.ศ.2548 คณะกีบู่จู จีหมกเกาะได้ทำพิธีประทับทรง พระอรหันต์จี้กง จึงได้ให้โอวาทและคำชี้แนะให้เหล่าศิษย์ได้จัดหาที่ดินเพื่อสร้างโรงเจ คณะศิษย์นำโดย นายสันต์ ชัยสันติตระกูล ประธานมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จีหมกเกาะ ที่เป็นหัวเรือหลักในการดำเนินการจัดซื้อที่ดิน แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่นายสันต์ ชัยสันติตระกูล ประธานมูลนิธิการกุศลมุกดาหารจีหมกเกาะ ที่มากล้นด้วยศรัทธา ก็ได้ติดต่อขอซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามกับมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จีหมกเกาะ ซึ่งติดกับห้วยมุก เป็นผลสำเร็จในปีพ.ศ.2549 หลังจากที่ได้ทำการซื้อที่ดินแล้ว ก็ได้เริ่มดำเนินการก่อนสร้างในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2550 เป็นต้นมา โดยทุกขั้นตอนการก่อสร้างก็เป็นไปตามคำชี้แนะของพระอรหันต์จี้กง และพระอรหันต์จี้กงก็ได้ประทานชื่อโรงเจภาษาไทยว่า “โรงเจมุกดาหาร” และภาษาจีนคือ “จีหมกเจตั๊ว” ตามกลอนประทับทรงต่อไปนี้
 
เจริญพร
  มีสามเรื่องข้าจี้กงตอบตรงชัด
  เรื่องแรกนั้นไม่ข้องขัดตัดปัญหา
  จะตั้งชื่อโรงเจเห็นธรรมดา
  เอานามจีหมกมาเป็นชื่อโรงเจ
  ให้เรียกชื่อว่า “โรงเจจีหมกเจตั๊ว”
  ไม่ต้องกลัวคนนินทาว่าเหมาะสม
  ทั้งเป็นส่วนของงานมูลนิธิงานมั่นคง
  เป็นมงคลชื่อไทยว่า “โรงเจมุกดาหาร”
  เป็นโรงเจของคนโดยส่วนรวม
  ทุกทุกท่านได้มีส่วนของโรงเจมุกดาหาร
  ทั้งจังหวัดทุกภาคส่วนราชการ
  ช่วยประสานประชาสัมพันธ์ให้ดังไกล
  เรื่องที่สองแต่งคำกลอนเขียนตุ้ยเลี้ยง
  เรื่องจิ๊บจ๊อยขอเพียงเตรียมเหล้าถวาย
  ข้าจี้กงก็จะมาวาดลวดลาย
  เรื่องง่ายง่ายๆไม่ยากเย็นเห็นวางใจ
  เรื่องที่สามถามว่าแท่นบูชา
  จะสง่าทำอย่างไรใคร่ขอถาม
  เห็นต้องดูงามเคร่งขรึมจึงสง่างาม
  มีโครงการวางแผนไว้อย่างไรว่ามา
  แท่นกลางสร้างต่างระดับเป็นสามชั้น
  ชั้นบนนั้นตั้ง
  ซำเป้าเป็นพระพุทธทั้งสาม
  ชั้นสองตั้ง
  เต๋าบ้อไว้สตรงกลาง
  ส่วนสองข้าง
  เพิ่มหน่ำซิ้งปักเต้ามา
  ส่วนชั้นหนึ่งให้เพิ่ม
  กิ๋วอ๊วงฮุกโจ้ว
  ทั้งเก้าองค์เรียงใหญ่โตตามแบบแผน
  แท่นด้านมังกรตั้ง
  ไต้ฮงตามแบบแปลน
  แท่นด้านเสือ
  จี้กงตั้งตรงเห็นว่างาม
  แต่ละแท่นสองข้างด้านซ้ายขวา
  ให้แบ่งเป็นสองระดับนับเหมาะสม
  ระดับบนตั้งองค์ยืนดูเด่นงาม
  ได้ดังนี้ก็ดูดีมีสง่า
  ทุกเวลาไปกราบไหว้ให้สุขี
  ดูพระยืนมองพระนั่งยังปัญญาให้มี
  คนเรานี้ก็เหมือนกันต้องนั่งต้องยืน
                                                      เทวธรรมพระอรหันต์จี้กง
                                                              18 กันยายน 2553
 
พิธีฉลองสมโภชโรงเจมุกดาหาร “จีหมกเจตั๊ว”
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright © tekkacheemukkhor.com 2010 All Rights Reserved Power by : เช่าโฮสท์, hosting, ออกแบบเว็บไซต์