พิธีฉลองสมโภชโรงเจมุกดาหาร “จีหมกเจตั๊ว”
    
 
    มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร “เต็กก่า” จีหมกเกาะ ประกอบพิธีฉลองสมโภช เปิดป้ายวิหารโรงเจมุกดาหาร “จีหมกเจตั๊ว” เพื่อให้เป็นสถานที่ถือศีลกินเจ สถานที่ปฏิบัติธรรม ของชาวมูลนิธิการกุศล และสาธุชนชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน จากทั่วประเมื่อวันที่ 3 ต.ค.53 บริเวณมณฑลพิธีโรงเจมุกดาหาร หรือ “จีหมกเจตั๊ว” ชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน จากมูลนิธิการกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ ต่างสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว เดินทางมาร่วมกิจกรรมเนื่องในงานมหามงคลฉลองสมโภช พิธีเปิดป้ายวิหารโรงเจมุกดาหาร “จีหมกเจตั๊ว” ที่ทางคณะกรรมการก่อสร้างโรงเจมุกดาหาร มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร “เต็กก่า” จีหมกเกาะ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายอนันต์ เทียมประเสริฐ ประธานมูลนิธิจีตัมเกาะ จังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะที่ปรึกษางานก่อสร้างโรงเจมุกดาหาร ร่วมเป็นประธาน
 
    
 
    ในพิธี พระสงฆ์จีนร่วมสวดมนต์บูชา 24 ชั้นฟ้า พิธีอัญเชิญพระพุทธ พระโพธิสัตว์ ขึ้นประดิษฐานบนชั้นสูงสุดของวิหารโรงเจ พิธีกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายวิหารโรงเจ กดปุ่มเปิดแพรรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม อีกทั้งได้จัดแห่รอบตลาดเมืองมุกดาหาร เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีขบวนสิงโต –มังกรตั่วล่อโก้ว แห่นำ โดยมีชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน จากมูลนิธิการกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
 
    
 
    
 
   
 
   
 
     
 
   วิหารโรงเจมุกดาหาร เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2550 ทุกขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างได้รับคำชี้แนะจากพระอรหันต์จี้กง พร้อมทั้งประทานชื่อในภาษจีนให้ว่า “จีหมกเจตั๊ว” ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ได้มีพิธีอัญเชิญ พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานโรงเจ โดยที่วิหารโรงเจมุกดาหาร แห่งนี้ จะเป็นสถานที่ถือศีลกินเจ สถานที่ปฏิบัติธรรม ของชาวมูลนิธิการกุศล และสาธุชนชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน จากทั่วประเทศ และพร้อมพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ต่อไป.ทศ พร้อมพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร
 
   
 
   
 
   บริเวณมณฑลพิธีโรงเจมุกดาหาร หรือ “จีหมกเจตั๊ว” ชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน จากมูลนิธิการกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ ต่างสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว เดินทางมาร่วมกิจกรรมเนื่องในงานมหามงคลฉลองสมโภช พิธีเปิดป้ายวิหารโรงเจมุกดาหาร “จีหมกเจตั๊ว” ที่ทางคณะกรรมการก่อสร้างโรงเจมุกดาหาร มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร “เต็กก่า” จีหมกเกาะ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายอนันต์ เทียมประเสริฐ ประธานมูลนิธิจีตัมเกาะ จังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะที่ปรึกษางานก่อสร้างโรงเจมุกดาหาร ร่วมเป็นประธาน
 
     
 
   ในพิธี พระสงฆ์จีนร่วมสวดมนต์บูชา 24 ชั้นฟ้า พิธีอัญเชิญพระพุทธ พระโพธิสัตว์ ขึ้นประดิษฐานบนชั้นสูงสุดของวิหารโรงเจ พิธีกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายวิหารโรงเจ กดปุ่มเปิดแพรรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมโดยมีชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน จากมูลนิธิการกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก วิหารโรงเจมุกดาหาร เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2550 ทุกขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างได้รับคำชี้แนะจากพระอรหันต์จี้กง พร้อมทั้งประทานชื่อในภาษจีนให้ว่า “จีหมกเจตั๊ว” ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ได้มีพิธีอัญเชิญพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานโรงเจ โดยที่วิหารโรงเจมุกดาหาร แห่งนี้ จะเป็นสถานที่ถือศีลกินเจ สถานที่ปฏิบัติธรรม ของชาวมูลนิธิการกุศล และสาธุชนชาวจีน ชาวไทยเชื้อสายจีน จากทั่วประเทศ และพร้อมพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ต่อไป
จำนวนผู้เข้าชม
Copyright © tekkacheemukkhor.com 2010 All Rights Reserved Power by : เช่าโฮสท์, hosting, ออกแบบเว็บไซต์